Annonce
Nyborg

Ældresagen: Frivillige skal ikke løse opgaver for kommunen

Peter Enevold fra Ældresagen betegner Nyborg Kommunes planer om frivillige i ældreplejen som et skråplan. Arkivfoto:
Venstre, DF og SF vil undersøge muligheden for et samarbejde med frivillige foreninger om gåture for hjemmeboende ældre. Dermed har politikerne bevæget sig ud på et skråplan, lyder kritikken fra formanden for Ældresagens koordinationsudvalg, Peter Enevold, der blankt afviser idéen.

Nyborg: Tilbuddet om gratis varmtvandstræning og klargøring af den kolde mad vil politikerne ikke røre ved. Men derudover har et politisk flertal bestående af Venstre, Dansk Folkeparti og SF godkendt nye besparelser på kommunens ældste borgere for knap 14 millioner kroner.

Det sker - som tidligere omtalt i Fyens Stiftstidende - i et forsøg på at tøjle de galoperende udgifter på ældreområdet.

De tre partier er samtidig enige om at undersøge muligheden for at samarbejde med frivillige foreninger om et af de tilbud, som falder bort, nemlig gåture med hjemmeboende ældre. Også den del af spareplanen møder nu massiv kritik fra Ældresagen.

- Det betyder, at man klart melder ud, at offentlige opgaver skal overtages af gratis frivillig arbejdskraft. En markant udmelding fra en kommune – der i det mindste endnu – ikke kan karakteriseres som nødlidende. Efter Ældresagens opfattelse er det et totalt skråplan, politikerne er på vej ud. Frivillig indsats er vigtig, men det skal på ingen måde erstatte kommunale opgaver, skriver formanden for koordinationsudvalget, Peter Enevold, i en mail til redaktionen.

Han sammenligner det med at foreslå, at man fremover vil overlade det til frivillige at gå tur med børnene i børnehaven.

- Prøv at forestille det et ramaskrig, det ville give, siger han.

Annonce

Her skal der spares på ældreområdet

Mindre sygefravær og færre vikarer: 3.500.000 kroner

Ubrugte éngangsbevillinger fra sidste år: 2.268.000 kroner

Lønpuljer til fratrædelse og feriekort: 1.177.000 kroner

Ubrugte midler fra klippekort-ordning: 1.170.000 kroner

Harmonisering af klippekort-ordning: 1.000.000 kroner

Ledig stilling på rehabiliteringscenter besættes ikke: 220.000 kroner

Ledig stilling i sygeplejen besættes ikke: 440.000 kroner

Ledig stilling i Sundhedsafdelingen besættes ikke: 300.000 kroner

Besættelse af lederstilling på rehabiliteringscenter udskydes: 200.000 kroner

Pulje til ægtefællebolig: 400.000 kroner

Pulje til dyre enkeltsager: 300.000 kroner

Plejecenter Egevang: 150.000 kroner

Ekstra rengøring: 300.000 kroner

Gåture med hjemmeboende ældre: 650.000 kroner

Rehabiliteringscenter: 500.000 kroner

Rehabiliteringsindsats: 200.000 kroner

Aflastning af pårørende: 100.000 kroner

Demensområdet: 100.000 kroner

Forventet overskud på Tårnparken: 250.000 kroner

Udvalgte selvstyrende områder: 500.000 kroner

Kilde: Nyborg Kommunes "Ledelsesrapportering 2019"

Et stærkere tilbud?

Men sammenligningen holder ikke, mener formanden for Skole- og Dagtibudsudvalget, SF'eren Suzette Frovin, som er en del af det politiske flertal bag det nye forslag.

- Forskellen er, at hvor man i en daginstitution har med børn at gøre, så vil gåture med ældre, der bor i eget hjem, bygge på en aftale mellem to voksne mennesker.

Suzette Frovin arbejder til daglig på Center for Frivillighed i Odense og har beskæftiget sig indgående med grænsen mellem frivilligt arbejde og kommunale opgaver. Og hun er ikke enig i, at man er trådt over stregen i den aktuelle sag.

- Regel nummer ét er, at kommunen ikke kan komme til de frivillige foreninger og bede om noget. Men vi kan godt forestille os, at der er frivillige foreninger, som kan se en idé i at have gåturene som en del af deres tilbud. Vi tror ovenikøbet på, at det kan blive et stærkere tilbud til de ældre. For som det er nu, er der kun tale om en enkelt gåtur om ugen eller hver 14. dag. Det er næsten omsonst, hvis formålet er at komme ud og få lidt frisk luft, siger Suzette Frovin.

Hun lægger samtidig vægt på, at der ikke er tale om, at de frivillige skal løse en kommunal kerneopgave.

- Det ville være noget helt andet, hvis vi havde sagt: Er der nogen frivillige foreninger, der vil lege kommunale hjemmehjælpere. Men det er slet ikke der, vi er. Jeg synes slet ikke, at det her er et skridt i den forkerte retning, siger SF'eren.

En verden til forskel

Samme holdning finder man hos borgmester Kenneth Muhs (V), der minder om, at frivillige i forvejen er engagerede i alt fra besøgsvenneordning til demenscafé og vågekorps.

- Nu har vi så bedt om at få undersøgt, om der er interesse for at samarbejde omkring gåture for ældre. Og jeg ser ingen grund til at skyde det ned, før sagen er blevet undersøgt til bunds, bemærker han.

Peter Enevold mener dog, at der er en verden til forskel på den form for arbejde, som foreningens cirka 250 frivillige udfører - og så idéen om at sætte frivillige foreninger til at løse opgaver, som man i dag skal visiteres til af kommunen.

- Frivillige skal alene være en slags flødeskum, der giver ekstra livskvalitet til mennesker med behov, som de ikke kan få dækket af det offentlige. Det har vi fået at vide igen og igen af både politikere og embedsmænd. Nu har vi sort på hvidt, at et politisk flertal vil undersøge muligheden for, at noget, der hidtil har været en kommunal opgave, skal løses af frivillige.

- Det er meget grænseoverskridende, og det vil vi ikke være med til. Det ved politikere og kommunens ledende medarbejdere godt. Derfor fatter jeg simpelt hen ikke, at man overhovedet kan finde på at forslå sådan noget, siger formanden for Ældresagens koordinationsudvalg, der frygter, at forslaget er første skridt i retning mod en kommunal gavebod, hvor stadig flere opgaver bliver læsset over på de frivillige, når budgetterne skrider.

Så mange får gåture og ekstra rengøring

I 2018 var der i alt 112 borgere, som var visiteret til en ugentlig gåtur af 30 minutters varighed. I år er tallet lidt lavere, nemlig 108 borgere, oplyser lederen af kommunens myndighedsafdeling, Vickie Kramer Bang.

For at komme i betragtning skal man kunne gå selv, altså ikke sidde i kørestol. Samtidig skal man have behov for hjælp til at genvinde kræfterne, lære at gå med gangstativ og lignende, have brug for ekstra motivation til at gå en tur eller have svært ved at orientere sig.

En del flere, nemlig 725 borgere, er visiteret til ekstra rengøring i 2019. Det samlede tal dækker over 565 hjemmeboende og 160 beboere på plejecentre.

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Leder For abonnenter

Dødsfald i Odense Arrest: Meget beklagelig mørkelægning fra myndighedernes side

Det er beklageligt, at Fyns Politi og Kriminalforsorgen har mørkelagt den tragiske sag om den 27-årige danske mand, der lørdag morgen blev fundet død i Odense Arrest. Beklageligt fordi offentligheden har en legitim interesse i at få årsag og omstændigheder at vide, når en ung mand dør i politiets varetægt. Og beklageligt fordi mørklægningen baner vej for allehånde gætterier, der næppe er politi og myndigheder venligt stemt. Politiet begrunder mørklægningen med at sagen efterforskes, og det er sædvanligvis en begrundelse, som pressen respekterer. Der kan være gode grunde til, at politiet i faser af en efterforskning holder kortene tæt til kroppen. I dette tilfælde forekommer “hensynet til efterforskningen” dog at være en standardafvisning, der er hentet til lejligheden. For det første er det svært at se, at et dødsfald, som tilsyneladende ingen andre mennesker er impliceret i, kan kræve en mørkelagt efterforskning over flere dage. Men selv med accept af mulige faktorer, som lægfolk ikke kender til, er der - for det andet - spørgsmål, som politiet må kunne svare på, efterforskning eller ej. For eksempel spørgsmålet, om den afdøde mand skal obduceres - en oplysning, som politiet i mange andre sager går ud med af egen drift. Senest da en ung mand blev fundet druknet i Munke Mose. Den afdøde 27-årige mand var dansker og mistænkt for at have begået et mord i Sverige. Han blev anholdt af dansk politi fredag aften på den fynske motorvej ved Ejby. Det rejser en række spørgsmål, bl.a. om han fik skader i forbindelse med biljagten, om han var psykisk uligevægtig ved anholdelsen, og om han i løbet af fredag aften eller nat blev tilset af en læge. Relevante spørgsmål, idet man skal huske, at med anholdelse af en person følger også en forpligtelse til at passe på den anholdte. Indtil videre vil politiet end ikke oplyse dødsårsagen, og pressen må derfor nøjes med at give den generelle information, at det ind imellem sker, at indsatte i arresthuse begår selvmord. Disse hændelser forsøger medarbejderne i Kriminalforsorgen at komme i forkøbet, men det lykkes ikke altid, og det har omverdenen forståelse for. Af flere grunde vil det være i Fyns Politis interesse at trække mørklægningsgardinet helt eller delvist fra.

Danmark

Nederlag til styrelse: Skandalelæge må fortsætte med at omskære drengebørn

Annonce