Annonce
Nyborg

Ældreplejen under stort pres

Nyborg Kommune laver omfattende analyse af plejestrukturen for at ruste sig en fremtid med flere ældre

Udsigten til et markant voksende ældrepres over de kommende år har fået Nyborg Kommune til at iværksætte en kulegravning af hele den kommunale plejestruktur.

Det er politikerne i Socialudvalget, som har bestilt en rapport om emnet. Rapporten, som skal udarbejdes af Pleje- og Omsorgsafdelingen, vil afdække, hvordan det ser ud med bygningsmassen i plejesektoren - altså om kommunens otte plejecentre lever op til den nødvendige standard.

Samtidig er der et politisk ønske om at få konkrete bud på, hvor der kan udbygges, så kommunen også i fremtiden har plejepladser nok til at dække behovet.

Annonce

Tre udfordringer

- Vi ved, at antallet af borgere med plejebehov vil vokse i de kommende år, også her i Nyborg, siger socialudvalgsformand Erik Christensen (S).

- Så vi skal have et overblik over, hvor vi er mest sårbare. Vi taler om en ændring af boligmassen og en udbygning med nye pladser.

Vicekommunaldirektør Søren Møllegaard peger på, at Nyborg - som andre kommuner landet over - står over for især tre store udfordringer:

- Ifølge ny lovgivning skal kommunerne kunne tilbyde en plejehjemsplads inden for højst én måned. Og når antallet af ældre samtidig vokser, skaber det øget pres på systemet.

- Der er stigende efterspørgsel på såkaldte aflastningspladser fra ældre, der bliver udskrevet efter sygehusophold.

- Antallet af ældre med en demensdiagnose er hastigt stigende. Det stiller nye krav til plejecentrenes fysiske rammer.

Flere demens-pladser

Søren Møllegaard oplyser, at der i dag er 46 demenspladser i Nyborg Kommune.

De fordeler sig på fire plejecentre, der har særlige demensafsnit i såkaldte skærmede enheder.

Undersøgelser har vist, at mellem 40 og 50 procent af alle plejehjemsbeboere vil få stillet en demensdiagnose over de kommende år, og da Nyborg i øjeblikket har cirka 250 plejehjemspladser, står det klart, at der er behov for at få skabt betydeligt flere demens-pladser.

- Så den overvejelse, man kan gøre sig, er, om det var en idé at lave et eller flere af vores plejecentre til rene demensplejecentre. Alternativet er at skabe langt flere skærmede enheder på hvert plejecenter, og det vil så nødvendiggøre ombygninger og udbygninger, siger Søren Møllegaard.

Socialudvalgsformand Erik Christensen er klar fortaler for at etablere flere skærmede enheder på hvert enkelt plejecenter.

- Jeg må indrømme, at jeg hylder tanken om, at de ældre kan blive i deres velkendte nærmiljø, siger udvalgsformanden.

Rapporten om plejestrukturen i Nyborg Kommune ventes at ligge klar til december, hvorefter den skal behandles i Socialudvalget.

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Odense

Tyve brød gennem mur til Matas

Læserbrev

Sammenlægning. 700 udsatte børn på én skole?

Synspunkt: Kære Susanne, det er ikke børnenes tarv at sammenlægge Vollsmose-skolerne. Hvordan skulle det gavne det enkelte barn i Vollsmose at samle over 700 udsatte børn på én skole? I mange år har politikerne i Odense snakket om, at vi skal have flere blandede skoler i Odense. Derfor er det meget svært at forstå, at de nu vil skabe en stor skole og samle alle børnene i Vollsmose på Abildgaardskolen. Det er hverken fagligt forsvarligt eller integrationsfremmende. Derudover er det svært at forstå, hvorfor politikerne ikke kan vente med at sammenlægge skolerne, indtil ombygningen er overstået, for at undgå at børnene bliver udsat for flere skoleskift og stress. I perioden, hvor ombygningen står på og nogle af familierne skal flyttes væk fra området og andre flytter ind, har børnene brug for ro omkring deres skolegang. De har brug for deres vante omgivelser, tryghed og deres lærere, som de har kendt i mange år. Politikernes argumentation om, at der bliver færre børn i området, holder ikke i vand. Der skal opføres nye boliger i området, når nogle af de nuværende boliger blev revet ned, hvilket betyder at der flytter nye familier og deres børn til området. Hvor skal de nye børn i området så gå i skole? Derudover er der omkring 1500 mennesker, som flytter til Odense hvert år. I det hele taget bliver der flere børn og ældre i Odense i fremtiden. Derfor er det en omgang tom snak at påstå, at sammenlægningen skyldes faldende børnetal i området. Dertil savner jeg, at I politikere svarer på, hvor tanken om at skabe flere blandede skoler i Odense er blevet af? Og hvorfor skulle de nye tilflyttere i Vollsmose vælge en skole med over 700 tosprogede børn? Der er overhovedet ikke noget sammenhæng mellem det, I politikere siger, og det I gør. Der er ingen, der siger, at vi skal have to skoler i området, hvis der ikke er behov for det i fremtiden. Det giver bare ikke mening at samle alle områdets børn på en skole midt i en periode, hvor der foregår ombygning og renovering i området. Jeg håber inderligt, at I politikere tænker jer om og ikke svigter de mest udsatte børn i vores by. I det mindste fortjener børnene ro omkring deres skolegang, indtil ombygningen er færdig. Vollsmose-børns faglige udvikling, tryghed og trivsel er mindst lige så vigtig, som det er tilfældet for resten af byens skolebørn. Hvorfor skal byens måske mest udsatte børn stilles ringere end andre børn?

Fyn For abonnenter

Sørens gård køres over af jernbanen: Gid staten bare ville opkøbe mig

Fyn

Parti går i folketingssalen for at få bygget ny jernbane to år tidligere

Annonce