Annonce
Sydfyn

Ældremad, skovrejsning eller pædagoger: Nu starter politisk slagsmål om fem millioner

Musik, ældremad, skovrejsning, normering i børnehaver eller indsats mod et stigende misbrugsproblem. Der er masser af ønsker, når politikerne mødes til budgetforhandlinger for at dele en beskeden pose penge ud.
Tirsdag førstebehandlede politikerne i Svendborg 2020-budgettet, og onsdag aften indledes de politiske forhandlinger, hvor der er lagt op til, at der skal deles fem millioner kroner ud til politisk prioritering.

Se hvad der står øverst på partiernes ønskelister.

Annonce

John Arly Henriksen (S)

Foto: Michael Nørgaard

- Jeg kunne godt se for mig, at vi ville gå langt for at skaffe lidt flere penge til ældreplejen, som blev hårdt ramt ved sidste års besparelser. Maden (fra centralkøkkenet Det Gode Madhus, red.) skal stige med fem kroner pr. ret, fordi den skal levere oftere end i dag, og her kunne man godt give lidt. Det vil betyde, at flest muligt får gavn af de få penge, der er til rådighed. Når der ikke er flere penge til at dele ud, så er det vigtigt, at vi ikke skyder dem af på et eller to projekter, men finder noget, som mange får en lille smule glæde af.

Henrik Nielsen (K)

Foto: Michael Bager

- Vi går ind til forhandlingerne med et ønske om flere penge til de små – altså til dagtilbudsområdet. Vi har fået afdækket personalesituationen i daginstitutionerne og er i tæt dialog med medarbejdere og forældre, og det er på den baggrund, vi prioriteter det her meget højt. De kompetencer, der er blandt medarbejderne, er høj, men der er simpelthen for få hænder til at bringe de kompetencer fuldt ud i spil. Derfor ønsker vi at styrke det område, og vi ønsker konkret at tilføre to millioner kroner. Det er ikke nogen herregård, men vi vil med to millioner kunne løfte området en smule.

Mette Kristensen (V)

Foto: Katrine Becher Damkjær

- Vores førsteprioritet er en styrket SSP- og ungeindsats, som vi har talt for i lang tid. Der er flere og flere unge, som går ind i de her misbrugsmiljøer, og vi mener, at en mere synlig SSP-indsats kan være med til at forebygge, at problemet eskalerer yderligere. Der er rigtig mange stoffer i vores by, og der er flere unge, som føler sig fristet, og det skal vi gøre meget mere for at komme til livs. En styrket SSP-indsats er også en styrket forebyggelse.

Bruno Hansen (SF)

Foto: Michael Bager

- Vi bliver nødt til at sætte mere turbo på den grønne omstilling, og der skal også penge til. Vi er i gang med at lave en klima- og energipolitik, og vi er færdige med en bæredygtighedsstrategi inden årets udgang, og det er vigtigt, at der følger penge med de strategier og politikker, vi beslutter. Det er vigtigt, at vi også lokalt kommer på den grønne omstilling. Vi skal have mere natur og mere skovrejsning, og det kræver penge. Der skal skabes mere biodiversitet, mere naturskov og flere forskellige skovtyper i vores skove, som er en del af forudsætningen for rent drikkevand.

Jesper Kiel (EL)

Foto: Michael Bager

- Vores førsteprioritet er at sikre vores velfærd, og vi vil have nogle af de besparelser, som man vedtog sidste år, og som bliver gennemført i år, trukket tilbage. Besparelserne rammer blandt andet børne- og skoleområdet. Vi kan ikke sige ja tak til at få penge fra staten til bedre normeringer i daginstitutionerne, samtidig med at vi selv forringer dem. Vi vil gerne have meget bedre normeringer, men i øjeblikket er man ved at forringe dem, fordi man har besluttet at gennemføre en 0,35 procent besparelse på alting. De besparelser, som rammer vores velfærd, er der nu penge til at trække tilbage.

Jesper Larsen (løsgænger)

Foto: Katrine Becher Damkjær

- Jeg har et lille ønske om, at vi kan uddanne nogle flere borgere i Svendborg Kommune i førstehjælp som en del af hjertestarterprojektet Danmark Redder Liv. Vi har uddannet omkring 140, men er kun nået halvvejs i mål i forhold til anbefalingerne fra Dansk Folkehjælp, og de har ønsket, at vi som en stor kommune sætter et lille beløb af, og det vil jeg gerne sætte 50.000 eller 75.000 kroner af til. Med de penge vil vi kunne køre 10 kurser med 16 deltagere på hver og få uddannet 160. Med 250-300 førstehjælpere vil man kunne dække vores kommune og gøre den til et mere sikkert sted at bo. Det brænder jeg meget for.

Dorthe Ullemose (DF)

Foto: Katrine Becher Damkjær

- For os er ordentlige forhold på ældreområdet det vigtigste. De ældre blev hårdt ramt, da vi skulle spare sidste år, og derfor skal der flere penge til det område. Vi skal ikke spise ældre af med en vådserviet eller give afslag på en plejehjemsplads til en borger på 93 år, sådan som jeg har læst et sted (Aabenraa Kommune, red.). De ældre har bygget det her velfærdssamfund op, og jeg synes, det er en skændsel, når man læser, hvordan man behandler ældre mange steder. I andre kommuner hører jeg historier om, at ældre ikke kan få et bad, ikke kan få en plejehjemsplads eller få gjort rent, og derfor vil jeg stå vagt om ældreområdet i Svendborg Kommune.

Hanne Ringgaard Møller (R)

Foto: Katrine Becher Damkjær

- Vi vil gerne over tre år finde en million kroner til projektet ”Av min ryg”, som i et samarbejde med SDU og UCL skal skabe større fokus på ondt i ryggen og øge livskvaliteten for denne målgruppe. Der er tale om et praktisk forskningsprojekt, som blandt andet skal foregå i Svendborg Kommune, og vi er meget optagede af det, fordi samarbejdet med uddannelsesinstitutioner er ekstremt vigtigt for en kommune. Det koster lidt, men giver meget igen, og det har vi set i demensprojektet, som også har været i et samarbejde med SDU og UCL, som vi har fået rigtig meget ud af. I dette projekt giver SDU og UCL tre millioner kroner over tre år.

Karl Magnus Bidstrup (AL)

Foto: Katrine Becher Damkjær

- Jeg vil kæmpe for at finde en halv million kroner til Rytmisk Råstof og Ribers Gård/Harders til ansættelse af medarbejdere. De driver en stor kulturinstitution og gør det på et alt for skrøbeligt grundlag med en ansat i et fleksjob og en medhjælper. De er rygraden i hele kulturinstitutionen, og det er ikke en holdbar drift af et regionalt spillested, som også har øvelokaler og er samlingspunkt for en masse aktiviteter. For mig er sådan en investering også bosætning og tiltrækning for vores kommune.

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Bandekriminalitet. Vi skal beskytte vidner bedre

Synspunkt: Hvis en borger i Odense, på Fyn eller et andet sted i landet oplever grov kriminalitet, bør det meldes til politiet. Men vi risikerer, at alt for mange afholder sig fra det, fordi de er bange for at vidne – særligt når kriminaliteten er begået af voldsparate, hårdkogte bandekriminelle. Derfor foreslog vi i weekenden, at vidner i bandesager skal sikres langt bedre end i dag: Vidner skal have anonymitet i alle sager mod registrerede bandemedlemmer. Vidners identitet må aldrig fremgå i sagsakter i sager mod registrerede bandemedlemmer. Vidner skærmes helt af, så der i retslokalet kun er dommer, domsmænd/nævninge, anklager og forsvarer. Vidnerne skal ganske enkelt kunne udtale sig uden at være hundeangste for, hvad der kan ske med dem selv eller deres familie, fordi det tiltalte bandemedlem og hans ’brødre’ kender deres identitet. Bedre beskyttelse af vidner er også klart til samfundets bedste, for gode vidneudsagn er ofte det, der gør, at kriminelle bandemedlemmer dømmes for deres forbrydelser. Som samfund stiller vi tilmed store krav til vidnerne: Et vidne er forpligtet til at udtale sig, tale sandt, møde op i retten og forblive i retten – ellers risikerer vidnet at blive anholdt. Så det mindste, vi som samfund kan gøre, er da at sikre vidnets sikkerhed. På lederplads her avisen lød det dog i mandags, at vores forslag går for vidt. At vi ikke kan have ”et parallelt retssystem, hvor bandemedlemmer og rockere får ringere muligheder for at forsvare sig i retten end andre tiltalte”. Alle skal naturligvis have en retfærdig rettergang, det kunne vi aldrig drømme om at gå på kompromis med. Og det bør bestemt også være muligt, selvom et hardcore bandemedlem ikke får serveret vidnets navn på et sølvfad. Vi foreslår netop, at forsvarsadvokaten skal kende vidnets identitet, så hun/han kan foretage sin egen research om vidnet og udspørge vidnet på kryds og tværs – men forsvareren skal være sig sit ansvar bevidst og ikke afsløre vidnets identitet over for sin bandeklient. Det er vist ikke for meget forlangt. Tryghed er altafgørende for, at vidner fortæller, hvad de har set. Her i avisen kunne vi jo i weekenden læse, hvordan beboere i et boligområde i det nordøstlige Odense afholder sig fra at melde episoder til politiet af frygt for gengældelse fra tvivlsomme typer. Når vi skal banderne til livs, skal vi presse dem konstant. De fleste odenseanere har – desværre – gennem årene bidt mærke i bandernes storskrydende adfærd i vores by. Og en del odenseanere har oplevet trusler og regulære afstraffelser. Som by skal vi stå sammen mod banderne, og vi har brug for, at lovgiverne på Christiansborg giver os de bedste rammer for det – ved at beskytte vidner bedre. Det er godt, at bandemedlemmer nu kan idømmes længere fængselsstraffe, men hvad hjælper det, hvis de ikke dømmes? Fordi vidnerne ikke tør stå frem?

Nyborg

Nyt læserråd er skudt i gang: Nyborg-aktører skal finde løsninger sammen med Fyens Stiftstidende

Annonce