Annonce
Fyn

Ældre Sagen om udgangsforbud på plejecentre: Claus har krav på at gå ud

Ældrechef i Nyborg Kommune, Mette Ladegaard, mener, at besøgsforbuddet på plejecentrene også må betyde, at beboerne ikke kan bevæge sig frit ud og ind af plejecentrene. Arkivfoto: Ole Friis
Ældre Sagen efterlyser mere information fra myndighederne, så Nyborg og andre kommuner ikke fortsætter med ulovligt udgangsforbud på plejecentre. Stor forskel på praksis i fynske kommuner.

I Nyborg Kommune må Claus Dupont og de andre beboere på plejecentrene ikke forlade matriklen, mens beboerne på plejecentrene i Odense og Assens Kommune ikke er underlagt et generelt udgangsforbud. I Faaborg-Midtfyn Kommune må beboerne godt gå ud i byen, men så skal de i fjorten dages isolation efterfølgende.

Den forskellige praksis får Ældre Sagen til at efterlyse vejledning og information fra centralt hold til kommunerne i forhold til, hvordan reglerne skal fortolkes.

- Retssikkerhedsmæssigt er det meget betænkeligt, at der er kommuner og plejecentre, der ikke er skarpe på loven og generelt ikke tillader beboere at forlade plejecentrene. Der er jo tale om ulovlig frihedsberøvelse, siger jurist i Ældre Sagen, Charlotte Avnsted-Vilman.

Ældrechef i Nyborg Kommune, Mette Ladegaard, henviser til, at kommunens forbud mod at forlade plejecentrene, skyldes det generelle forbud mod indendørs besøg på plejecentre for at minimere smittefaren for coronavirus.

- Men besøgsforbuddet handler kun om besøg udefra. Det kan ikke bruges til at tilbageholde raske beboere på plejecentrene. Derfor må sundhedsmyndighederne give klar besked, så vi ikke ser de forskellige tolkninger, siger juristen i Ældre Sagen.

Annonce

To gange dokumentation

Sundhedsmyndighederne har indført forbud mod indendørs besøg på plejecentre. Besøgsforbuddet har ingen betydning for beboernes ret til at forlade plejecentrene fremgår blandt andet af disse dokumenter.

1. I et forståelsesnotat fra Sundhedsministeriet udsendt 7. april står: Forbud og restriktioner vedrører alene besøg. Der er ikke adgang for kommunalbestyrelsen til at fastsætte lokale regler om, at en beboer ikke må komme tilbage til plejehjemmet, hvis vedkommende har været uden for plejehjemmet.

2. Vejledning fra 4.maj: Borgere, som bor på plejecentre har lige som andre borgere ret til at forlade deres hjem, fx på besøg, indkøb el. lign. og vende tilbage.

Bytur i Assens

Leder af ældreområdet i Assens Kommune, Signe Lunn Walls, fortæller, at der i disse uger er eksempler på beboere, der forlader plejehjem for at gå ud og handle eksempelvis alkohol eller tobak.

- Det har de ret til. Det er kun politiet, der må frihedsberøve mennesker, siger hun.

Når beboerne vender tilbage, skal de ringe på døren og bliver taget imod af personalet og bliver sprittet af.

Generelt fraråder plejecentrene i Assens Kommune pårørende at tage plejehjemsbeboere med på tur, fordi de kan bringe smitte med tilbage. Det kan kun lade sig gøre i de tilfælde, hvor beboeren af egen kraft kan forlade plejehjemmet.

Undtagelser

Mange af beboerne på plejehjem er demente, og Ældre Sagen får også henvendelser fra pårørende, der er bange for, at deres demente far eller mor forlader plejehjemmet og dermed udsætter sig selv og dermed også andre for smittefare. Ældre Sagen har i den forbindelse rettet henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet og bedt dem forholde sig til de generelle muligheder i serviceloven for tilbageholdelse af demente beboere.

- I forhold til gruppen af demente er det altid en konkret og individuel vurdering, om der er behov for at afskære vedkommende fra at forlade plejecentret i en konkret situation. Man kan ikke bare som i Nyborg skære alle over en kam og sige, at beboerne ikke må forlade matriklen, siger jurist Charlotte Avnsted-Vilman.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce