Annonce
Læserbrev

Åløkkeskoven. Vi samler ind for at købe skoven

Kommentar: Åløkkeskoven er Odenses ældste naturskov med en meget stor og uerstattelig kultur- og naturhistorisk værdi.

Skoven kan dateres mere en 500 år tilbage, da den er beskrevet helt tilbage til kong Frederik I's tid. Han levede som bekendt fra 1471-1533. På det tidspunkt ejede St. Hans Kloster Åløkkeskoven. Vi ved, at Åløkkegård har ejet skoven, inden den i 1917 blev solgt til Odense Kommune.

I 1959 solgte Odense Kommune 1,6 hektar af skoven kendt som matrikel 27f til Roulunds fabrikker, og fredsskoven på arealet blev ophævet. Der har siden været flere matrikulære ændringer omkring matr. 27f. Den sydligste del blev f.eks. solgt fra til Nordisk Tekstil, og skoven på dette areal blev desværre fældet sidste år til fordel for boligprojektet på tekstilgrunden.

Matr. 27f er i dag ca. 1,25 hektar og kiler sig ind i Åløkkeskoven med fredsskov på tre sider. Arealet er fortsat en markant del af Åløkkeskoven. Derfor er det også helt naturligt, at arealet i kommuneplanen har status af friareal/rekreativt område.

Åløkkekvarterets Grundejerforening er opmærksom på, at den nuværende ejer af arealet, Olav de Linde, ønsker at udnytte matr. 27f til boligbyggeri, da der har været dialog mellem Odense Kommune og Byggeselskabet Olav de Linde omkring dette siden 2016.

Åløkkekvarterets Grundejerforening vil hermed gøre gældende, at arealet (matr. 27f) bør fastholdes som friareal/rekreativt område i Kommuneplan 2020-2032.

Åløkkekvarterets Grundejerforening mener, at Åløkkeskoven i sin helhed er et stort aktiv for hele Odense. Derfor vil Åløkkekvarterets Grundejerforening også gerne stå i spidsen for en indsamling med det formål at tilbagekøbe matr. 27f, derefter overdrage arealet til Odense Kommune og få genindført fredsskovspligten på arealet.

Åløkkekvarterets Grundejerforening og alle beboerne i Odense ønsker på den måde at bidrage til Odense som "Danmarks Grønneste Storby". Men det kan kun lade sig gøre, hvis matr. 27f i kommuneplanen fastholdes som friareal/rekreativt område.

Vores forslag lever op til FN's Verdensmål 3 (Sundhed og Trivsel), 11 (Bæredygtige Byer og Lokalsamfund), 13 (Klimaindsats), 15 (Livet på land) og 17 (Partnerskab for handling).

Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce